Priser

   Sygesikring 2:

  Sygesikringsgruppe 2 - almindelig konsultation             350 kr.

Attester/lægeerklæringer:

Motorattest (husk gyldigt pasfoto)  

Lægeerklæring til chaffør
500 kr.

600 kr.
Attest ved afbestillings af rejse

Mulighedserklæring

Lægeerklæring til studie

Lægeerklæring til ansøgning om statsborgerskab

Lægeerklæring til A-kasse

Pillepas


Diverse:

Journaludskrift

Andre attester


Vaccinationer:

Influenzavaccination af patienter under 65 år

Difteri-Tetanus (stivkrampe)

Havrix (Hepatitis A)

Twinrix (Hepatitis A+B)350 kr.

600 kr.

250 kr.

800 kr.

350 kr.

250 kr.
10 kr. pr side, max.  200 kr.

500 kr. pr påbegyndt 15 min.
250 kr.

250 kr.

400 kr.

500 kr.