Priser

Priserne er angiver uden moms. 

   Sygesikring 2:

  Sygesikringsgruppe 2 - almindelig konsultation             350 kr.

Attester/lægeerklæringer:

Motorattest   

Lægeerklæring til chauffør
400 kr.

500 kr.
Attest ved afbestillings af rejse

Mulighedserklæring(attesten er uden moms)

Friattest(attesten er uden moms)

Lægeerklæring til studie(attesten er uden moms)

Lægeerklæring til A-kasse

Pillepas

Forsikringsattester, hvor pris ikke er fastlagt.  


Diverse:

Journaludskrift

Andre attester


Vaccinationer:

Difteri-Tetanus (stivkrampe)
Andre vacciner - spørg klinikken. 
350 kr.

600 kr.

600 kr.

300 kr.

350 kr.

300 kr.

1500-2000 kr. (inkl. moms)  alt efter omfang. 
1. kopi er gratis, herefter 10 kr. pr side. Max 200 kr.

500 kr. pr påbegyndt 15 min.
200 kr.