Priser

Priserne er angiver uden moms. 

   Sygesikring 2:

  Sygesikringsgruppe 2 - almindelig konsultation             350 kr.

Attester/lægeerklæringer:

Motorattest (husk gyldigt pasfoto)  

Lægeerklæring til charffør
400 kr.

600 kr.
Attest ved afbestillings af rejse

Mulighedserklæring(attesten er uden moms)

Friattest(attesten er uden moms)

Lægeerklæring til studie(attesten er uden moms)

Lægeerklæring til A-kasse

Pillepas


Diverse:

Journaludskrift

Andre attester


Vaccinationer:

Influenzavaccination af raske patienter under 65 år

Pneumovax (mod lungebetændelse), under 65

Difteri-Tetanus (stivkrampe)350 kr.

600 kr.

600 kr.

250 kr.

350 kr.

250 kr.
1. kopi er gratis, herefter 10 kr. pr side.

500 kr. pr påbegyndt 15 min.
250 kr.

350 kr.

250 kr.