Klinikken holder lukket i uge 42. Vi henviser til lægernes telefonpasning på telefonpasning på tlf. 66141433

Venligst 
Rasmus 


Du skal kontakte klinikken for tid (OBS dette pr. telefon af hensyn til planlægningen)- dette for at undgå for mange patienter i venteværelset. 

Det er også muligt, at blive vaccineret i forbindelse med en konsultation for noget andet. 

Vaccinen er gratis fra 1. oktober til 14. januar 2022 for
  • Alle, der er fyldt 65
  • Førtidspensionister
  • Kronisk syge (lungesygdomme, hjerte- og karsygdomme, diabetes,
  • immundefekter, samt visse andre kroniske sygdomme)
  • Fedme med BMI over 40
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Husstandskontakter til visse alvorligt syge
  • Personer med andre alvorlige sygdomme
OBS - For patienter der er fyldt 85 år og derover, kommer vaccinen lidt senere i år, der kan først vaccineres fra uge 41 og frem. 
For patienter som ikke hører under ovenstående grupper, som er selvbetaler er influenzavaccinen ikke tilgængelig fra før 24. oktober 2021.

Influenza vaccination af børn 2-6 år er ikke tilrettelagt endeligt endnu. Vi afventer udmelding fra Sundhedsstyrelsen. 

mundbindpng

Det er nu en anbefaling at anvende mundbind i venteværelset  Derfor skal du bære dette ved ankomsten. Ved glemt mundbind kan dette IKKE købes i klinikken.

Ved behov for tid kan klinikken fortsat kontaktes pr. telefon, mail eller bookning via nettet. 

Hvis du har symptomer i form af forkølelse, hoste eller halssmerter skal du fortsat podes for corona med PCR test, forud for fremmøde.

Også selv om du er vaccineret - den dækker ikke 100%.  Vi kan lægge en test ind, så vi får svar dagen efter, så kontakt os venligst pr telefon ved symptomer.  

Jeg vil fortsat bede alle patienter om IKKE at møde uanmeldt op i klinikken.

Undgå spredning af Coronavirus:  

Vi beder derfor om at kontakte os pr telefon for vejledning og evt tid, også selvom du står lige uden for døren!

Hvis Du er i tvivl eller har spørgsmål  - Sundhedsstyrelsen oprettet en hotline:

Hotline er både tiltænkt borgere og sundhedsprofessionelle. Åbningstiden er dagligt mellem 08.30-15.30.Telefonnummer 70200233