Vi flytter 1/9. Dog ikke så langt - nemlig til stuen ved indgang 2 (indgang mod byen).

Jeg får fælles lokaler med min kollega Lene Dahl Nørgaard. Vi kommer til at have fælles sekretær.
Som patient hos mig vil du fortsat kun være tilknyttet Lise og mig - således vil det behandlingsmæssigt ikke have konsekvenser for dig som patient.

I forbindelse med flytningen holder vi lukket i uger 35.


Venligst

Rasmus Würtzen