Jeg er født i 1975 og har 3 dejlige børn.

Jeg blev læge fra Odense Universitet i 2003.
Herefter fortsatte jeg i min uddannelse til speciallæge i almen medicin og var færdig i 2009.
Under uddannelsen har jeg stiftet bekendtskab med en bred vifte af patienter i forskellige specialer, samt haft det endelige beslutningsansvar.
Fra 2011 og frem til årsskiftet 2016/17 stiftede jeg og opstartede Ørbæk Lægehus sammen med en kollega. Således har jeg stor erfaring med at arbejde i praksis, også på landet. Jeg valgte at søge nye græsgange og derfor har jeg i november 2017 startet klinikken. 
Børn skal være så velkommen i klinikken - det er ofte et dejligt frisk pust, specielt hvis man trods situationen kan opnå en god kontakt.
Særlige interesse områder er den komplekse medicinske patient, hvor lunge- og hjertelidelser typisk dominere.
Den sidste tid af livet, som kan skyldes sygdom, finder jeg interessant og tilfredsstillende at arbejde med.  Det er ofte ved kræftlidelse at, både patient og pårørende, har brug for støtte og hjælp til at komme videre. Det være sig psykisk, fysisk og dermed også medicinsk. Det kan for den sags skyld også dreje sig om demens, hjerte- eller lungesygdom. Vores vigtigste opgave er at gøre dagene tålelige og helst til det sidste.