Alle ønskes en glædelig Jul gog godt nytår

Med Venlig Hilsen

Odenselægen